Hadits (LDK) 31

“Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaian itu mengantarkan kepada surga, dan (hendaknya) seseorang senantiasa berlaku jujur hingga ia ditetapkan sebagai orang yang selalu jujur disisi Allah”.

(Hadits Shahih, Riwayat Bukhori dan Muslim, Lihat Shahiihul Jaami’ no.1665)

Hadits (LDK) 32

Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwasannya tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, serta puasa ramadhan”. (Hadits Shahih, Riwayat Bukhori dan Muslim. Lihat Shahiihul Jaami’ no. 2840)

Orang Yang Sombong

sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.

Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. (H.R. Muslim: 91)